Български English  

За фирмата    
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

  Строителни материалиХимически продукти  

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация