Български English  

За фирмата
Продукти:
Полиестерни смоли, епоксидни смоли, стъкломати
Железооксидни пигменти Органични пигменти
Целулозно етери
Светоотразителни перли Магистрална мрежа
Строителни телове, Гвоздеи
Огради, Спортни съоражения, Габиони
Противообледителни продукти
Връзка с нас
Защита на личните данни


строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност
строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

Лоялно партньорство със своите контрагенти и професионално обслужване на своите клиенти са двата пилона, на които гради вече почти две десетилетие своята търговска политика фирма Балкан Консулт Комерс ЕООД. Фирмата е основана през 1991 година като едноличен търговец, а през 1996 година се трансформира в дружество с ограничена отговорност. Дружеството е специализирано в няколко основни направления:
  • търговия със суровини за химическата промишленост
  • минерални добавки за фуражното производство
  • компоненти и технологии за минната промишленост и енергетиката
  • дистрибуция на едро на строителни материали
  • композитни материали
  • пътно-строителни материали

 

Съществено място в дейността на фирмата заема търговията със суровини и продукти на химическата промишленост. В този динамично развиващ се сектор на нашата дейност активно търгуваме с:

  • целулозни етери
  • винил-ацетатни полимери
  • железооксидни и органични пигменти
  • гранулати за производство на EPS
  • лимонена киселина, пентаеритритол
  • фталов и малеинов анхидрид
  • титан диоксид
  • минерални разтворители
  • растителни масла
Стартирахме успешно проект за едрови доставки на българския и европейския пазар на висококачествени и чисти добавки за фуражното производство, като ново направление в нашата дейност. Акцентираме на Дикалциев фосфат и Монокалциев фосфат, аминокиселини и витаминно - минерални премикси.Специален акцент представлява развитието на:

  Специализиран център за композитни материали:

  • ненаситени полиестерни смоли и гелове
  • стъкломати, стъклорогозки
  • пигментни пасти за гелкоат
  • отделители, ускорител и втвърдител
  • полиестерни профили, армирани със стъклен ровинг
  • инструменти за работа с композитни материали

  Специализиран Център за пътно-строителни материали и маркировъчни продукти включващ:

  • пътно-маркировъчни бои и разредители
  • светлоотразителни перли
  • оградни мрежи за магистрали и укрепителни габиони
  • хидроизолационни материали и геотекстил
  • натурален битум

   Специализиран Център за оградни и охранителни съоръжения:

  • оградни пана, бодлив тел тип "Рейзър"
  • оградни мрежи,
  • мрежи за селското стопанство
  • ограждения за спортни игрища и аксесоари за монтаж на ограждения
  •  

  Специализиран Център за противообледителни продукти:

  • калциев хлорид
  • магнезиев хлорид

   

Балкан Консулт Комерс е уважаван и търсен партньор на пазара на строителни материали. Посредством развита национална система на дистрибуция и доставки на място обслужваме строителни фирми, инфраструктурни и промишлени предприятия, търговската мрежа. Балкан Консулт Комерс ЕООД притежава собствена, модерна механизирана складова база с обща площ от 7000м2 , със собствено ж.п. разтоварище и добър транспортен достъп. Екип от професионалисти осигурява бързо и компетентно обслужване на клиентите, организира технически консултации, включително със специалисти от водещи български и чужди производители.

Фирмата разполага с мобилни групи за монтаж на специализирани оградни и охранителни съръжения.

    

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация