Български English  

За фирмата
Продукти:
Композитни материали
Строителни материали
Пътно-строителни материали и продукти
Оградни и охранителни съоръжения
Противообледително продукти
Връзка с нас

разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация
композитни материали,хидроизолация,стъкломатериали,строителство

  1. Целулозни етери- НРМС, НЕС, НЕМС, СМС, Памучен линтер
  2. Винил-ацетатни сухи полимери
  3. Лимонена киселина
  4. Фталов и малеинов анхидрид
  5. Пентаеритрол - 98%, 95%
  6. EPS гранулат
  7. Минерални и органични разтворители
  8. Соеви, слънчогледови, ленени масла

разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация