Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

Внос на гумени транспортни ленти с текстилен корд и гумени транспортни ленти със стоманен корд.
Типовете транспортни ленти са в зависимост от предназначението им:

  • транспортни ленти с общо предназначение ( с текстилен и стоманен корд )

 

 

абразивоустойчиви – тип А

огнеустойчиви – тип F

топлоустойчиви  – тип Т

маслоустойчиви – тип О 
   

          Aç?klama: bant2.jpg (3323 bytes)

Предлагаме широка гама от гумено-транспортни ленти:

  • за лентите с текстилен корд – ЕР 160, ЕР 200,  ЕР 250, ЕР 315, ЕР 400, ЕР 500,

      ЕР 630, ЕР 800, ЕР 1000, ЕР 1250,  ЕР 1600, ЕР 2000, ЕР 2500, ЕР 3150
      Ширина на лентите от 500 мм до 3400 мм.
  

  • за лентите със стоманен корд – ST 350, ST 500, ST 630, ST 800, ST 1000,

      ST 1250, ST 1400, ST 1600, ST 1800, ST 2000, ST 2500, ST 3150, 
      Ширина на лентите от 650 мм до 2400 мм.

Гумено-транспортните ленти се изработват съгласно изискванията и спецификация на клиента. Дебелината и качеството на гуменото покритие, както и дължината на транспортните ленти е по предварително съгласуване с клиента.
Лентите, които предлагаме са приложими във въгледобивни и рудодобивни предприятия, топлоелектрически централи, кариери за добив на инертни материали, тежката и леката промишленост, селското стопанство.

В услуга на нашите клиенти предлагаме лепило за студена вулканизация на гумено-транспортни ленти с текстилен корд и стиковъчни материали за ленти със стоманен корд.

Гумено-транспортните ленти се отличават с техническите си показатели и са с доказани експлоатационни качества. 

Производители:

“Özerband” A.Š. - сертифициран по ISO 9001:2008. 
                                                                                                                                        Aç?klama: OZERBAND conveyor belt inc.       Aç?klama: tse1.GIF (72536 bytes)

 

“Newko Balkan” L.L.C. - сертифициран по ISO 9001:2008


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация