Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

         

Железен оксид Кафяв основен цвят редукция с цимент

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

КАФЯВ TC 686

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

КАФЯВ TC 663

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

КАФЯВ TC 610

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

КАФЯВ TC 910

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

КАФЯВ TC 963

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

КАФЯВ TC 986

 

 

 

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация