Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

Лоялно партньорство със своите контрагенти и професионално обслужване на своите клиенти са двата пилона, на които гради вече почти две десетилетие своята търговска политика фирма Балкан Консулт Комерс ЕООД. Дружеството е уважаван и търсен партньор и посредством развита  система за дистрибуция и доставки на място, обслужваме промишлени и инфраструктурни предприятия , строителни фирми и търговската мрежа.

 

Дружеството е специализирано в няколко основни направления:

  • гумени транспортни ленти
  • лепило за студена вулканизация
  • преси за вулканизация
  • лепенки и продукти от техническа гума за ремонт на гумени транспортни ленти

   

  • полиестерни и епоксидни смоли
  • стъкломат

   

  • железооксидни пигменти
  • органични пигменти

   

  • целулозни етери

   

  • светлоотразителни перли
  • магистрална мрежа
  • бодлива тел – razor
  • строителни телове и гвоздеи
  • габиони

   

  • ограждения за спортни игрища
  • метални огради

   

Специален акцент в дейността на фирмата представляват:

  Специализиран център за композитни материали:

  • ненаситени полиестерни смоли, ортофталови,изофталови винилестерни 
  • гелокоати, топкоат
  • епоксидни смоли 
  • стъкломати, стъклотъкани
  • пигментни пасти за гелкоат
  • полиестерни профили
  • инструменти за работа с композитни материали

  Специализиран Център за пътно-строителни материали и маркировъчни продукти включващ:

  • светлоотразителни перли
  • пътно-маркировъчни бои
  • оградни мрежи за магистрали
  • укрепителни габиони

   Специализиран Център за оградни и охранителни съоръжения:

  • оградни мрежи, метални оградни пана, бодлив тел тип "razor"
  • ограждения за спортни игрища и оборудване за монтаж на ограждения

   

   

Фирмата разполага с мобилни групи за монтаж на специализирани оградни и охранителни съръжения.

В рамките на технологичните иновации в сектор  транспортьори за индустриални и минни предприятия, фирмата предлага доставка на широк диапазон от гумено-транспортни ленти, лепила, инструменти и ремонтни лепенки за стиковане, консултации от екип от специалисти в сферата на студената вулканизация и доставката и пускането в експлоатация на преси за вулканизация.
Балкан Консулт Комерс ЕООД притежава собствена, модерна механизирана складова база с обща площ от 7000м2, със собствено ж.п. разтоварище и облекчена логистика. Екип от професионалисти осигурява бързо и компетентно обслужване на клиентите, организира технически консултации, включително със специалисти от водещи български и чужди производители.

Балкан Консулт Комерс ЕООД поддържа активни бизнес отношения с фирми от Европейския съюз, Сърбия,Турция, Косово, Русия, Китай, Индия и Монголия и участва при разработването на съвместни евро-азиатски  проекти.

    

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация