Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

Пигментни пасти за гелкоат

           Пигментните пасти служат за перфектно оцветяване на гелкоати, епоксидни и полиестерни смоли. За постигане на добро оцветяване концентрацията на пигментната паста не трябва да бъде под 1% за полиестерните смоли и 5% за гелкоата. Не се препоръчва концентрацията на пигментните пасти да надвишава 20%, тъй като това ще окаже негативно влияние върху изделието.
Различните цветове пигментни пасти може да се смесват с цел постигане на различни цветни вариации. Стандартно се произвеждат по цветове по RAL система.   
           Пигментните пасти не жълтеят, не избледняват, не се утаяват и не втвърдяват сместа.


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация