Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

 

Ненаситени полиестерни смоли за копчета

 

Продукт

Метод на работа

Приложение

BRE 320 А

отливане чрез центофугиране

Добра прозрачност

BRE 320 АС

отливане на пръти

Тиксотропиран вариант на BRE 320 А

BRE 320 В

отливане чрез центофугиране

Стандартно приложение

BRE 320 ВС

отливане на пръти

Тиксотропиран вариант на BRE 320 В

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация