Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

 

Ненаситени полиестерни смоли с общо  предназначение

Продукт

Метод на работа

Приложение

BRE 310

 ръчен / спрей

Топлоустойчива, за израбогтване на плавателни съдове, плувни басейни, тънък ламинат

BRE 314 ЕЕ

 ръчен / спрей

С общо приложение, средно реактивна

BRE 318

 ръчен / спрей

Постепенно втвърдяване, дебел ламинат, средно реактивна

BRE 330 SA

 ръчен / спрей

Устойчива на хидролиза, аквапаркове, одобрена за контакт с храни, средно реактивна

BRE 452

 ръчен / спрей

С общо приложение, бързо втвърдяваща, средно реактивна

BRE 455
Сертификат от Lloyds Register

 ръчен / спрей

С общо приложение, произвовдство на индустриални части, средно реактивна

BRE ХР601

 ръчен / спрей

Високопроизводителна, топлоустойчива, за направа на плавателни съдове, преси за студено формоване, високо реактивна

BRE 360

 ръчен / спрей

С общо приложение, ниско екзотермична

BRE 365

 ръчен / спрей

За направа на индустриални детайли, корабостроене, автомобилостроене, добри механични показатели

BRE 3021
Сертификат от Lloyds Register

 ръчен / спрей

С намалено съдържание на стирен, за дебел ламинат, ниско екзотермична, с приложение в автомобилостроенето, средно реактивна

BRE 4560

 ръчен / спрей

Ниско екзотермична, намалено съдържание на стирен, слабо свиваема, бързо втвърдяваща,

 

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация