Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

 

Съпътстващи продукти

Ускорител 
     Кобалтовият октоат представлява синьо-виолетов, ниско вискозен разтвор, който служи заедно с Метил Етил Кетон Пероксид за втвърдяване на ненаситени полиестерни смоли.
Втвърдител
      Бойтерокс А е безцветна течност на базата на метил етил кетон пироксид, който се използва като катализатор в процеса на втвърдяване на ненаситените полиестерни смоли.
Отделители


Продукт

Описание

Приложение

Поливакс SV-6

Отделителна паста за многократна употреба

За отделяне на полиестерни и гелкоат изделия от матрицата или модела.

Поливакс EKO PVA -
           безцветен

Течен отделител

За отделяне на полиестерни и гелкоат изделия от матрици. Подходящ за
матрици, третирани само с течни отделители на PVA основа

Поливакс EKO PVA -
            цветен

Течен отделител

За отделяне на полиестерни и гелкоат изделия от матрици. Подходящ за
матрици, третирани само с течни отделители на PVA основа

Поливакс N

Течен отделител за нови или ремонтирани матрици

За отделяне на първите три серии полиестерни и гелкоат изделия от нови матрици.

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация